Oppfølging av «Veikartet fra reiselivsnæringen i Norge» fra 2017

Næringsministeren og Klima – og miljøministeren inviterer 45 reiselivsaktører til et seminar 1. april om hvordan Norge kan tilby attraktive og bærekraftige reiselivsopplevelser, samtidig som vi tar vare på natur – og kulturverdier.

Seminaret er en oppfølging av «Veikartet fra reiselivsnæringen i Norge» fra 2017. Visjonen er at Norge i 2030 skal ha befestet posisjonen som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur – og kulturbaserte opplevelse. Målet med seminaret er å fremme samarbeid mellom myndighetene og reiselivsnæringen om hvordan visjonen i veikartet kan nås.

Temaene på konferansen vil være:

  1. Volumturisme/Overturisme
  2. Natur – og kulturverdier
  3. Helhetlig planlegging/Destinasjonsutvikling

Det er gledelig at NCE Tourism har deltatt i planleggingen av seminaret og at vi får en viktig rolle i selve gjennomføringen av seminaret. Vårt langvarige arbeid med å få etablert en metode for verdsetting av urørt natur får stadig større oppmerksomhet, og er et av temaene som vil bli tatt opp 1 april.

Mot er Bærekraftig reiseliv. Veikart fra reiselivsnæringen i Norge 

Verdsetting av urørt natur for reiselivet

 

Postet av Gry Bystøl