Topptur- konferansen 2019

 

På konferansen vil sentrale temaer være; status for topptur-turisme i Norge og hvilke utfordringer må løses på kort og lang sikt. Fjord Norge og Innovasjon Norge har sammen med destinasjonene startet arbeidet for å løfte dette viktig satsningsområde. Hvilken forventning har aktørene i bransjen til det videre arbeidet og hvordan kan Fjord Norge oppnå en mer målrettet internasjonal satsing for din bedrift? Et sentralt punkt er også samarbeidet mellom guideselskapene og overnattingsbedriften. Fungerer dette godt per i dag, eller må det gjøres grep for mer sømløs og effektiv salgsprosess?

Har du husket å melde deg på topptur-konferansen på Vatnahalsen 5-6 mars?
Register din bedrift her (gratis*):
https://fjordnorway.hoopla.no/sales/2553245413

*Konferanse er gratis, men deltagerene dekker selv overnatting.
Har du spørsmål kontakt: asgeir@fjordnorway.com / mob 92649794 / gry@ncetourism.com 

Postet av Gry Bystøl