Fjord Norge/NCE Tourism gjennomførte  5.-6. mars en samling på Vatnahalsen med topptur-turisme på ski som tema. Guidefirmaer, overnattingsteder og destinasjoner med særlig fokus på ski og topptur var invitert.

Initiativet til en slik samling ble meget godt mottatt blant guide- og overnattingsbedrifter, men siden mars er høysesongen for topptur meldte flere aktører at de ikke hadde mulighet til å møte opp personlig. De som ble forhindret formidlet ønske at slike samlinger i fremtiden blir gjennomført i tidsrommet oktober til desember, men de fikk anledning til å svare og komme med innspill gjennom undersøkelsen som ble sendt ut i forkant (se lenker under). Engasjementet var stort blant de som kom, og det ble mange gode faglige diskusjoner. Programmet ble komprimert til en lang dag.

Agnete Ryeng fra Artic365 holdt et spennende fordredrag om erfaringer fra Nord. Særlig var deres nylig initierte innsats for å få ut mer informasjon til internasjonale topptur-turister, med mål om å senke antall skredulykker i regionen interessant for Fjord Norge aktørene. Artic365 vil etter hvert selv offentliggjøre mer informasjon fra dette arbeidet.

Leif I. Magnussen fra Norske Tidevegledere presenterte historien og driften til NORTIND, samt satte oss inn i Tindeveilederenes internasjonale samarbeid og organisasjon. Den dagsaktuelle nye Skivegleder utdanningen og arbeidet til NORTIND med å etablere Høyskole ble også gitt god informasjon om. Se presentasjonen her: Norske Tindevegledere og skivegleder

Haaken Christensen holdt et innlegg om hvordan Innovasjon Norge sentralt jobber med temaet topptur-turisme, og gikk gjennom hjemhentingsprosjektet som NCE Tourism og Innovasjon Norge gjennomførte i fjor. HAACH_Topptur_på_ski_Vatnahalsen. Hjemhentings-rapporten finner du her.KTP_Ski_touring_all_markets

Karsten Gefle, fortalte om sitt arbeid som prosjektleder for samarbeidsprosjektet «Ski the Fjords» i Sunnmøreregionen, Ski the Fjord

Videre presenterte han noen hovedpunkter fra en liten undersøkelse som Fjord Norge/NCE Tourism sendte ut til både guide- og overnattingsbedrifter før samlingen rundt topptur-turisme på ski i deres respektive bedrifter. Under finner dere et sammendrag av begge undersøkelsene. Noen av spørsmålene er luket ut, der hvor bedriftene har svart med kommentarer som kan knyttes tilbake til bedriftene, for å bevare anonymiteten.

Undersøkelse toppturturisme på ski overnattingsbedrifter

Undersøkelse toppturturisme på ski guidebedrifter

Audun Holmøy Røhrt fra Fri Flyt presenterte konsernet, og snakket en del om hvordan de jobber med og mot reiselivet. På slutten av foredraget sitt kom han med et lite hjertesukk om at reiselivsbedriftene burde være flinkere til å ta inn skiguider og annen litteratur fra Fri Flyt. Fri Flyt har laget guidebøker om toppturer på ski for store deler av den norske fjellheimen, mange av disse er også oversatt til engelsk.  Vi støtter hans oppfordring og tenker at reiselivsbedriftene burde være flinkere til å ta inn skiguider og andre guidebøker, økt tilgang på informasjon er positivt i både et sikkerhetsperspektiv og i et kundetilfredshetsperspektiv.Presentasjon Vatnhalsen_Fri Flyt

Mari C. Østgaard holdt et kort men sprudlende innlegg om topptur turisme sett fra Hvitserk sin incoming- / turoperatørside, Mari sin presentasjon ligger her: HvitserkTopptursamlingVatnahalsen

Petter Andresen som er en del av vertskapet på Vatnahalsen, tok på slutten av dagen på seg en annen hatt, og holdt et innlegg om prosjektet «Best of Norway», se presentasjonen her: BoN_Vatnahalsen

Vel i 22-tida på kvelden fikk Asgeir Blindheim,  Fjord Norge, den utakknemlige jobben med å avslutte en meget lang arbeidsøkt.  Presentasjonen hadde fokus på hvilke muligheter aktørene har til å delta i den internasjonale forbrukermarkedsføringen og turoperatørsamarbeid. Presentasjon:: Fjord Norge Vatnahalsen

Det som ble heftigest debattert på samlingen var uten tvil guiding og guidekompetanse. Noen var misfornøyde med at Fjord Norge ikke tar et klarere standpunkt og kun anbefaler Tindevegledere som guider på topptur, mens andre igjen mente at dette ville diskvalifisere for mange selskap. Uansett var det enighet om at Fjord Norge burde være tydeligere i sin kommunikasjon rundt dette. Derfor har vi i etterkant av samlingen, oppdatert siden https://www.fjordnorway.com/things-to-do/skiing/ski-touring, og vi har i samråd med Leif I. Magnussen fra Norske Tidevegledere (NORTIND) laget følgende informasjon som er publisert på engelsk og tysk:

The organizing and regulation of mountain guiding in Norway

Norwegians have long-standing traditions of outdoor activities and non-regulated use of nature. There is a relatively strong layman’s tradition, and no formal qualification is mandatory for guiding in the fields of climbing and ski touring. This leaves mountain guiding as a distinctly less regulated field than in countries such as France and Switzerland, for instance.

In Norway, there are many vocational guides who lack the IFMGA qualification but bring clients safely to summits on different types of outdoor adventures, all year round. At the same time, there will always be a few examples of induvial or companies that do not operate on the same level, according to international standard in terms of skills, quality and safety.

In conclusion, it is left to the clients and tourists to choose a guide for their outdoor adventure, and to assess whether quality and safety are taken care of. Choosing a tour or experience marked with the IFMGA certification is a guarantee that your mountain guide has been through a high level of training and assessment on rock climbing, ice climbing, general mountaineering and ski mountaineering.

Postet av Gry Bystøl