Møre og Romsdal Fylkeskommune har i samarbeid med Fram og lokale destinasjonsselskaper lykkes i å etablere dette prosjektet i eget fylke. Prosjektet er inne i sitt tredje år, med god trafikkutvikling. Prosjektet skal bedre utnyttelsen av kapasitet på rutegående buss, hurtigbåt og ferge. Det skal videre fokuseres på de mulighetene som ligger i å bedre utnyttelsen av kollektivtilbudet og bli en attraktiv medspiller for reiselivet.

Nå vil en følge Møre og Romsdal sitt eksempel også i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Det første møtet der de tre fylkeskommunene, Kringom, Skyss og Kolumbus deltok ble avholdt i Bergen 11 januar.

I det videre arbeidet vil destinasjonsselskapene i de tre fylkene bli engasjert i arbeidet for å utvikle gode ruter i sin region. Dette arbeidet fortsetter i januar.

Prosjektet har gleden av å ha Marit Holen som prosjektleder. Hun tar med seg all kunnskap og erfaring i forhold til utviklingen av Travel like the locals i Møre og Romsdal.

LES MER

Postet av Gry Bystøl