Invitasjon til klyngemøte!

NCE Tourism og Fjord Norge AS inviterer til fellesmøte den 5. juni 2019, der vi ønsker en diskusjon med alle klyngemedlemmer i NCE Tourism, samt andre sentrale aktører i landsdelen, om hvordan vi skal utvikle klyngesamarbeidet videre etter at NCE Tourism prosjektet avsluttes i september 2019.

Program

10:00 – 14:00 Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen

10:00 – 10:10 Velkommen

10:10 – 10:40 Klyngeprogrammet og veien videre etter NCE Tourism

10:40 – 11:05 Presentasjon av undersøkelsen

11:05 – 11:25 Pause

11:25 – 12:00 Fjord Norge fremtidig strategi og klyngemodell

12:00 – 13:00 Spørsmål & diskusjon

13:00 – 14:00 – Lunsj

Muligheten for å kunne bruke NCE tittelen videre, samt få nye utviklingsmidler fra Innovasjon Norge og andre, er tilstede også etter at ti-årsperioden for NCE Tourism går ut senere i år, men det krever at vi sammen presenterer en felles strategi for hvordan klyngesamarbeidet skal videreføres i fremtiden.

For å gjøre dette, trenger vi å samle klyngen i NCE Tourism, samt andre sentrale aktører i landsdelen, for å diskutere hvilke behov dere som klyngemedlemmer og øvrige aktører har, og hvordan vi som fellesapparat må gå frem for å videreføre og løfte klyngesamarbeidet i landsdelen opp og frem innenfor de fokusområdene som er viktig for Fjord Norge – regionen skal vi bygge et helårlig reiseliv på Vestlandet frem mot 2030.

Vi inviterer derfor til samling den 5. juni 2019 fra kl. 10.00 til 14.30 på Scandic Ørnen, Lars Hilles gate 18, 5008 Bergen.

Meld deg på her så raskt som mulig og senest innen den 3. juni 2019; https://fjordnorway.hoopla.no/sales/4228020698

Program sendes ut snart!

Etter samlingen blir det avholdt Generalforsamling for Fjord Norge AS kl. 15.00 i de samme lokalene.

Velkommen!

 

For spørsmål kontakt Kristian B. Jørgensen eller Dag Jarle Aksnes:

 

Kristian B. Jørgensen

ADM. DIREKTØR / CEO Fjord Norge AS

kristian@fjordnorway.com

m: + 47 48 22 33 24

 

Dag J. Aksnes

Direktør NCE Tourism – Fjord Norway

Mob.:  +47 917 57001

E-mail: dag@ncetourism.com

Postet av Gry Bystøl