Verktøy

For å utvikle og selge de beste reiselivsproduktene trenger du godt verktøy
Med en verktøykasse for utvikling av opplevelsesproduktet fra NCE Tourism – Fjord Norway i den ene hånda, og en verktøykasse for markedsføring fra Fjord Norway i den andre, er reiselivsbedriftene i de fire vestlandsfylkene godt utstyrt for å tiltrekke seg turister fra fjern og nær.

Vi tror du selv er best på å utvikle, eller videreutvikle, dine opplevelsesprodukter. Men du trenger godt verktøy. Det kan NCE Tourism hjelpe deg med.

Med våre verktøy kan du enklere:

  • finne frem til riktig kundesegment for ditt produkt
  • utvikle produktet slik at de treffer markedet
  • gjøre produktet salgbart, lønnsomt og helhetlig
  • kombinere med tilleggsprodukter
  • presentere produktet i en attraktiv og salgsutløsende form
  • finne frem til riktig booking-alternativ og salgspartner i internasjonale markeder
  • lykkes med visningsturer, messer og deltakelse i nettverk
  • finne finansiering for å utvikle produktet

Gjennom seminarer og møteplasser i klyngen kan du få ytterligere kompetanse som supplerer verktøyene. I tillegg er det eksperise i NCE Tourism Fjord Norway som kan bistår. Vi har også tilgang til ekstern ekspertise der det er behov.