Markedskunnskap

NCE Tourism fremskaffer alene og sammen med Innovasjon Norge oppdaterte markedsdata for våre temaområder. Vi er nå i gang med å hente ny informasjon for områdene sykkel, fiske og kajakk/elvesport. I neste omgang skal det innhentes markedsdata for områdene vandring og ski. Markedsdataene vil danne grunnlag for videre produktutvikling.

I tillegg til dette har vi et arkiv med tilgjengelig informasjon innenfor flere felt, og hvor du som partner kan hente verdifull informasjon og kunnskap.

Oversikt og linker til markedskunnskap