Bedriftsutvikling

Mange av adventure-bedriftene som er våre partnere er bedrifter med 1-5 ansatte. For disse er det like viktig med en god organisering og ressursfordeling internt i bedriften som utvikling av selve adventure produktene. Vi i NCE Tourism har lang erfaring med bedriftsutvikling og bistår våre partnere i utviklingen av bedriften.

NCE T har også et samarbeid med Connect Vest, der utvalgte bedrifter i kritiske vekstfaser får hjelp til å utvikle egen forretningsplan, motta innspill fra en gruppe bedriftsledere fra ulike bransjer og med ulike erfaringer. I tillegg får bedriftene en personlig mentor som fungerer som sparringspartner og rådgiver for daglig leder i bedriften.

Kanskje noen av rapportene under kan være til hjelp i den fasen din bedrift er i?