Salgsoptimalisering

NCE Tourism jobber for en markedsbasert produktutvikling. I det ligger det et fokus på å ha mest mulig kunnskap om kundenes behov, motiv og kjøpsadferd. Vi har valgt å arbeide tett med adventure operatører som har god kunnskap om sine gjester. Selv om operatørene utgjør kun 25 % av salgskanalene, mener NCE Tourism det er fornuftig å starte med et samarbeid med operatører med spisskompetanse i de forskjellige markedene. Dette for å få strategiske alliansepartnere i oppbygging av en ny målgruppe som på sikt kan føre til et volum og en klargjøring for FIT markedet.  Vi arbeider parallelt med bevisst kunnskapsoppbygging på digitalt salg gjennom aktivitetsbookingsystem og Online Travel Agents (OTA). Salg av opplevelser digitalt har en andel på 75%.

NCE Tourism avdekket gjennom en kort studie av salgsledd for opplevelsesprodukt en «missing link» mellom opplevelsesbedrifter og de nasjonale/skandinaviske incoming operatørene. Kunnskapen viste seg å nesten være gjensidig fraværende. NCE Tourism tok derfor initiativ til en incoming workshop som ble arrangert i Bergen i mars 2015. Arrangementet bestod av en faglig del med råd og vink fra bla. Wilderness Scotland og en speed-date. Dette førte direkte til salgsavtaler for over 50% av deltakerne. Workshopen gjentas i år i Ålesund 14.-15. mars med ca. 30 incoming operatører og det er plass til 50 – 60 opplevelsesbedrifter.

Under finner du linker til rapporter og oversikter som omfatter hele distribusjonskjeden: