Besøkstall og erfaringer viser at Vidden er under økende press og man kan i dag se konturene av en potensielt problematisk situasjon. Målet med Vidden-prosjektet er å utarbeide en strategi for hvordan man best kan forvalte bynære turområder der flerbruk og naturhensyn er viktige verdier.

Metoden skal kunne overføres til andre lignende situasjoner. Prosjektet handler verken om gjennomføring av tiltak eller om å trekke flere folk over Vidden – man ønsker snarere å drøfte måter man som samfunn kan håndtere økende turisme uten at det går på bekostning av lokalbefolkningens interesser eller samfunnssikkerhet.

Gjennom konkrete skisser vil man gjøre rede for scenarier som varierer i graden av inngripen og tilrettelegging – med fokus på turopplevelsen i forhold til sti, service, kunst og teknologi.

Prosjektleder er Espen Folgerø i Opaform.

En stor takk til Sparebanken Vest som gjør dette arbeidet mulig.

VEDLEGG Revidert prosjektskildring VIDDEN mars 2019

Postet av Gry Bystøl