NCE Tourism har startet arbeidet med å søke om autorisasjon for den ikoniske turen over «Vidden» gjennom en infrastrukturordning nylig opprettet av regjeringen. Den nye ordningen heter Nasjonale Turstier. Miljøverndirektoratet administrerer ordningen og NCE Tourism er invitert til å sitte i en sammensatt ressursgruppe for Nasjonale Turiststier. Denne ordningen er også omtalt som et viktig tiltak i «Veikartet: Mot et bærekraftig reiseliv», som blir frontet av 10 ulike organisasjoner i Norge, deriblant NCE Tourism Fjord Norway.

Fra 2019 oppretter Miljøverndirektoratet Nasjonal Turiststi, en ny autorisasjonsordning med strenge kriterier. Ordningen setter krav til forankring i lokalbefolkning, informasjon, tålegrenser, tilrettelegging, besøksforvaltning, sikkerhet og infrastruktur.

Næringsklyngene NCE Tourism Fjord Norway og NCE Media hari samarbeid med en bredt sammensatt prosjektgruppe, jobbet i over to år med å se på nye og innovative måter å øke sikkerheten og forbedre opplevelsen for brukerne gjennom bruk av teknologi, planmessig tilrettelegging av sti, guidesertifisering og service.

Prosjektgruppen ønsker å bruke Vidden som pilotprosjket for å få til en best mulig planlagt tilrettelegging, og dermed unngå problemeren har sett på Trolltunga og Preikestolen.  Målet er å ivareta hensyn til naturmiljø og lokal befolkningen og sikre bruk som tjener innbyggere og tilreisende gode naturopplevelser.

Tiltaket har stort potensiale for en bærekraftig verdiskaping for det lokale samfunnet og næringslivet. Gevinstene ligger i bedre folkehelse ved å få flere ut på tur, og at tilreisende stopper en dag ekstra i Bergensregionene for å med seg den unike vandreturen over Vidden. Opplevelsesturister legger igjen dobbelt så mye penger lokalt som sightseeingturister.

Opplevelsessegmentet i norsk reiseliv er i sterk vekst og vil på verdensbasis utgjøre 50 % av total turistomsetning i 2020.  Behovet for satsing på dette segmentet og bærekraftige naturopplevelser er stort. Opplevelsesturister oppholder seg erfaringsmessig lengre på hvert sted og de er opptatt av den lokale verdiskapingen. Hele 67 % av forbruket til denne målgruppen legges igjen lokalt.

NCE Tourism vil søke bred forankring hos den kommunale administrasjonen, grunneiere, bergensere flest og næringslivet generelt for å gjøre Vidden til et best mulig tilrettelagt turmål for både lokalbefolkning og tilreisende.

I vår bevilget Sparebanken Vest 3 millioner kroner til arbeidet og går inn som nytt medlem i prosjektgruppen. Midlene skal brukes til planmessig opparbeiding av stien på de mest kritiske punktene, utprøving av ny opplevelsesteknologi, samt visuell og kunstnerisk utforming

Byrådsleder i Bergen er kommunens kontakt til prosjektet.

 

Postet av Gry Bystøl