Utallige internasjonale kåringer og reportasjer framhever våre fjorder og fjell som en arena for unike vandreturer. Gamle kjente turer utvikles nå videre parallelt med at nye turer kommer til, som Trolltunga.

Vi må utvikle selve produktet, og det økonomiske potensialet som ligger i at tilstrømning av internasjonale turister øker. Samtidig må vi ta tak i nærliggende og ikke utnyttede muligheter.

En av disse ligger i en lang høyfjellstur med nærhet til Bergen sentrum. Vidden er fjellplatået mellom Ulriken og Fløyen. Banene (Ulriksbanen og Fløybanen) som frakter folk til begge ender av turen har nå ca 1.8 mill påstigninger i pr år.

Vi vil utarbeide et nytt vandreprodukt der både guider, nye tekniske løsninger, opplevelsesmat og andre tema vil inngå i produktutviklingen. Sammen med  næringsaktørene, Nce-Media, prosjektleder A.K. Gluck-Teigland og Bergens Reiselivslag skal vi utvikle prosjektet som nå løper som et forprosjekt.

Kan vi guide 20.000 personer over Vidden i 2019 – og gi dem alle en komplett vandreopplevelse og økt verdiskapning for aktørene og for byen Bergen?

Postet av Dag J. Aksnes