NCE Tourism Fjord Norway starter nå på den spennende oppgaven med å videreføre det gode arbeidet som er gjort med Kystpilegrimsleia i den første fasen. Prosjektets hovedmål er å kapitalisere på hovedprosjektet og gjøre det til et bærekraftig og kommersielt helårlig opplevelsesprodukt.

Sammen med 5 fylkeskommuner, 4 bispedømmer og et tett samarbeid med Nasjonalt Pilegrimssenter i Trondheim vil vi arbeide med distribusjon og markedsføring av turene og produktene samt planlegge den digitale veien videre. Det vil fokuseres på hele kundereisen fra henvendelse til gjennomført tur i denne fasen.

Kystpilegrimleia skal kobles på ulike reiselivsprosjekter som f.eks. «Go Viking» for å styrke helårsturismen og vi kommer til å jobbe tett med våre destinasjonsselskap og partnere fremover for å løfte dette frem.

Første møte i styrings- og ressursgruppen i denne nye fasen ble avholdt i Trondheim mandag 14.januar med et rekordstort oppmøte.

Følg oss videre i dette spennende prosjektet.

For mer informasjon:

Monica Elin Mohr Gjesdahl, NCE Tourism Fjord Norway monica@ncetourism.com

Postet av Gry Bystøl